Szukaj

Producenci

Nasze Katalogi

Regulamin sklepu GlobalHorse Sklep internetowy, działający pod adresem www.globalhorse.pl

GlobalHorse, nr NIP 882 17 77 969 , z siedzibą we Bielawie, ul. 22-go Lipca 31.

Najważniejsze punkty regulaminu: * Wszystkie podane w sklepie ceny zawierają podatek VAT * Zamówienia w sklepie można składać poprzez sklep internetowy lub e-mailem: sklep@globalhorse.pl * Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie wymaganych w formularzu danych oraz numeru telefonu umożliwiającego ewentualną weryfikację rzetelności złożonego zamówienia. * Zamówiony towar dostarczamy za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmą kurierską.

Dowód zakupu jest dołączany do przesyłki. * W terminie 10 dni od dostarczenia zamówionego towaru drogą wysyłkową, klient będący jednocześnie konsumentem, ma prawo jego zwrotu bez podania przyczyny. * Składając zamówienie, klient świadomie zgadza się na przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych osobowych w celu realizacji zamówienia. Dane te nie są przetwarzane ani wykorzystywane w żadnym innym celu. Klient ma prawo wglądu do swoich danych, do ich korekty oraz żądania zaprzestania ich wykorzystywania.

Pełna treść regulaminu: Postanowienia ogólne Realizacja zamówienia Gwarancja zwrotu towaru i bezpieczna przesyłka Ochrona danych osobowych Postanowienia końcowe I.

Postanowienia ogólne Wszystkie ceny podane w sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Zamówienia można składać poprzez formularz dostępny w sklepie internetowym, jak również pocztą elektroniczną na adres sklep@globalhorse.pl. Wiążąca dla stron transakcji jest cena widniejąca przy produkcie w momencie złożenia zamówienia przez klienta.

Również inne elementy oferty, jak zawartość zestawu, koszt dostawy oraz wszelkie pozostałe warunki są wiążące dla stron zgodnie z ich treścią z momentu złożenia zamówienia przez klienta. W przypadku złożenia zamówienia przez klienta drogą internetową (strona www, wiadomość e-mail) , momentem zawarcia umowy kupna - sprzedaży jest moment osobistego potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez obsługę sklepu (telefonicznie lub e-mailem).W przypadku złożenia zamówienia przez klienta telefonicznie, momentem zawarcia umowy kupna - sprzedaży jest moment przyjęcia zamówienia przez obsługę sklepu do realizacji.

 

II. Realizacja zamówienia

 

1. Klient ma możliwość dokonywania zamówień w sklepie 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, 365 dni w roku.

2. W celu złożenia zamówienia klient powinien wejść na stronę internetową sklepu,  dodać do wirtualnego „koszyka” towar, który zamierza kupić. Dodanie towaru  do „koszyka” nie jest równoznaczne ze złożeniem zamówienia. Produkty mogą być dodawane lub usuwane z „koszyka

3. Rejestracja i założenia konta nie jest warunkiem koniecznym złożenia zamówienia w sklepie www.globalhorse.pl. Klient może również złożyć zamówienie  telefonicznie lub poprzez wiadomość e-mail bez rejestrowania. W przypadku zamówień składanych telefonicznie lub poprzez wiadomość e-mail bez rejestracji klient powinien podać sprzedawcy dane konieczne do realizacji zamówienia

4. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o towarach podane na stronie internetowej sklepu www.globalhorse.pl, w szczególności ich parametry techniczne, opisy oraz ceny nie stanowią oferty, a są zaproszeniem do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

6. Złożenie zamówienia stanowi ofertę w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, złożoną sprzedawcy przez klienta.

7. Klient może złożyć zamówienie poprzez wypełnienie interaktywnego formularza zamówienia dostępnego na stronie internetowej sprzedawcy i przesłanie go do sklepu. Formularz wypełniany jest zgodnie z informacjami widocznymi w trakcie uzupełniania.

8„Koszyk” umożliwia klientowi zarządzanie zamawianymi produktami oraz przeliczanie wartości zamówienia.

9.Aby sfinalizować zamówienie należy dodać do „koszyka” wybrane przez siebie produkty, określić rodzaj wysyłki i metodę płatności i postępować zgodnie z podanymi wskazówkami.

10. Po złożeniu prawidłowego zamówienia przez klienta, sprzedawca sprawdza dostępność towaru w magazynie i w przypadku pozytywnej weryfikacji przesyła niezwłocznie klientowi na adres poczty elektronicznej (e-mail) podany przy składaniu zamówienia lub podczas rejestracji bądź telefonicznie informację o przyjęciu zamówienia. Umowa zostaje zawarta z chwilą potwierdzenia klientowi przez sprzedawcę informacji o przyjęciu zamówienia.

11. Zamówiony towar dostarczony zostanie na adres wskazany przez klienta.

12. Realizacja zamówienia w przypadku braku produktu na magazynie wynosi od 5 do 21 dni w zależności od producenta.

O terminie realizacji zamówienia sklep poinformuje klienta telefonicznie lub drogą elektroniczną (e-mail). & Koszty dostawy towaru do klienta podane są oddzielnie i zależą do wybranego przez klienta sposobu dostawy.

Sklep umożliwia klientowi  następujące formy płatności: * Przedpłata na konto bankowe. * Płatność gotówką przy odbiorze. * W przypadku wyboru przez klienta płatności w postaci przedpłaty na konto przedawcy, przelew powinien zostać dokonany na rachunek bankowy sprzedającego: GlobalHorse Katarzyna Nita ul.22-gp Lipca 31,58-260 Bielawa BZ.WBK 76 1090 2284 0000 0001 2305 2013

13. Klient proszony jest o podanie numeru zamówienia w tytule przelewu.

14. Klient dokonuje zakupu towaru oraz zamówienia usługi według cen oraz wysokości kosztów dostawy obowiązujących w chwili złożenia zamówienia. Wysokość kosztów dostawy uzależniona jest od sposobu dostawy wybranego przez klienta.

15. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen oraz wysokości kosztów dostawy, w szczególności w przypadku zmiany cenników usług świadczonych przez podmioty realizujące dostawy. Postanowienie to nie dotyczy zamówień już realizowanych.

16. Sprzedawca prowadzi politykę rabatową sprzedawanych towarów. Informacje o rabatach zawarte są na stronie internetowej sklepu.  

 

III. Gwarancja zwrotu towaru oraz bezpieczna przesyłka

 

1. W okresie 14 dni od dostarczenia zamówionego towaru, klient będący jednocześnie konsumentem, ma prawo jego zwrotu bez podania przyczyn składając sprzedawcy oświadczenie na piśmie. Zwracany w tym trybie towar zostanie przyjęty tylko i wyłącznie wtedy, gdy będzie odesłany w oryginalnym, nieuszkodzonym pudełku, z kompletną jego zawartością oraz dowodem zakupu a sam przedmiot będzie nieuszkodzony oraz nie będzie nosił jakichkolwiek śladów używania.

2. Towar zwracany w powyższym trybie należy przesłać na adres sklepu Internetowy sklep jeździecki GlobalHorse ul.22-go Lipca 31,58-260 Bielawa na koszt kupującego. Nie przyjmujemy przesyłek wysyłanych za pobraniem. Do takiej przesyłki zwrotnej należy dołączyć swoje dane personalne, oraz prosimy podać numer konta na który zostanie zwrócona należność. Pieniądze zwracane są w ciągu 5 dni roboczych od momentu otrzymania przez nas przesyłki zwrotnej.

3. Jeżeli po otrzymaniu towaru klient znajdzie w nim wady techniczne lub uszkodzenia powstałe podczas dostawy, powinien, po uprzednim kontakcie ze sprzedawcą odesłać go na adres: Internatowy sklep jeździecki GlobalHorse ul.22-go Lipca 31,58-260 Bielawa. Koszty, związane z odesłaniem towaru reklamowanego, sklep zwraca natychmiast po otrzymaniu przesyłki i rozpatrzeniu reklamacji. Do odsyłanego towaru należy dołączyć potwierdzenie, oraz notatkę dotyczącą przyczyny reklamacji. Wszelkie reklamacje rozpatrywane są w ciągu 14dni od ich wpłynięcia. Dokładamy wszelkich starań by czas ten był jak najkrótszy. Towar uszkodzony zostanie wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania stanu magazynowego), sklep zwróci nabywcy równowartość ceny produktu lub zaoferuje mu inne, dostępne w sklepie towary do wyboru.

 

IV. Płatność i Wysyłka

Formy płatności:
- przedpłata przelewem na konto: Globalhorse Katarzyna Nita, BZ WBK Nr. konta: BZW BK O/Bielawa 76 1090 2284 0000 0001 2305 2013 ,
- za pobraniem (płatność przy odbiorze paczki)


Wybór formy płatności następuje w procesie zamawiania towaru, a przedpłaty prosimy dokonywać dopiero po potwierdzeniu przez nas e-mailem złożonego zamówienia.

Cennik dostaw przesyłek o wadze do 10kg:

- przesyłki z przedpłatą na konto - 19zł
- przesyłki pobraniowe - 24zł
- w przypadku bardzo lekkich przesyłek, przesyłek ponadgabarytowych lub przesyłek o małej wartości koszty i sposób wysyłki mogą być ustalone indywidualnie.

Koszty przesyłki doliczane są do wartości każdego zamówienia.

Przy zakupach powyżej 400zł i dokonaniu przedpłaty koszty wysyłki pokrywa sklep (nie dotyczy produktów ponadgabarytowych takich jak: baty do lonżowania, pasze i lizawki).


V. Ochrona danych osobowych

 

1.Składając zamówienie, klient świadomie zgadza się na przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych osobowych w celu realizacji zamówienia. Dane te nie są przetwarzane ani wykorzystywane w żadnym innym celu.

2. Jeśli klient składając zamówienie zgodzi się na otrzymywanie biuletynu jego dane (adres e-mail oraz imię) będą wykorzystywane również w celu wysyłania biuletynu.

3. Dane osobowe umieszczone w bazie danych sklepu są przetwarzane wyłącznie dla jego potrzeb, nie są i nie będą też udostępniane innym podmiotom. Dane te są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997r. nr 133 poz. 883). Klient ma prawo wglądu do swoich danych, do ich korekty oraz żądania zaprzestania ich wykorzystywania.

 

VI. Postanowienia końcowe

 

1. Adres prowadzenia działalności jest jednocześnie adresem korespondencyjnym sprzedawcy i brzmi on następująco: Internetowy sklep jeździecki GlobalHorse ul.22-go Lipca 31 ,58-260 Bielawa

2. Niniejszy regulamin jest częścią treści zawieranej przez sklep oraz zamawiającego klienta umowy kupna - sprzedaży. Treść regulaminu jest dla stron obowiązująca zgodnie z brzmieniem z momentu złożenia przez klienta zamówienia. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej umowy następuje przez wydrukowanie i przekazanie klientowi wraz z przesyłką potwierdzenia zamówienia.

3. O wszelkich zmianach w niniejszym regulaminie obowiązujących czasowo (np. przerwa urlopowa) klienci informowani są w najbardziej widocznym miejscu na stronie głównej - w powitaniu.

4. Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.

5. Wszelkie spory wynikłe w związku z realizowaniem umów kupna - sprzedaży między sklepem a konsumentami będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, wszelkie spory będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby sprzedawcy.